Om railsafe

Jernbanesikkerhed for landets jernbaner

Railsafe ApS blev stiftet i 2012, hvor der fra starten var ansat 4 mand. Efter 3 mdr. havde vi ansat og uddannet yderligere 3 mand og 1 pige. Vi er specialister i Jernbanesikkerhed, og selvom vi er et ungt firma, kan vi skrive mere end 50 års erfaring på vores CV.

Konsulentbistand

Konsulentbistand ved tilbudsudregning og vurdering af arbejdsmetoder ved udførsel.

Rådgivning og planlægning

Rådgivning og planlægning af jernbanesikkerhed/sporspærringer eller trafikal planlægning.

SR arbejdsledelse 1 og 2.

SR arbejdsledelse 1 og 2, Rangerledere, Kørestrøm, indlejret lods/FAK samt vagtposter.

En bred vifte af muligheder

Railsafe er et landsdækkende firma, som beskæftiger sig med
Jernbanesikkerhed samt diverse specialopgaver. Vi udfører SR arbejdsledelse 1 og 2. Specielt inden for jernbanesikkerhedsplaner og jernbanesikkerhedsinstrukser mestrer vi stort og småt.

Vi tilbyder også bestilling af:

 • sporspærringer
 • overdragelsesaftaler
 • kørestrømsafbrydelser
 • midlertidige hastighedsnedsættelser
 • toganmeldelser samt ansøgning om ledningsanlæg
 • gravetilladelser
 • maskingodkendelser til brug på banen
 • udlejning af jernbanemateriel

Vores højtuddannede personale arbejder dagligt sammen med en bred variation af entreprenører om løsningen af opgaver inden for netop deres område – alt sammen med henblik på, at kunden kan få de optimale vilkår til at udføre deres arbejde.

Railsafe er med fra start på de strækninger, som står for at skulle
sporombygges. Efterfølgende er vi med på landmålingen i sporet. Dette gør, at vi er meget strækningskendte på de strækninger, som kommer i udbud, og vi kan derfor bistå vores samarbejdspartnere med vores tilkomne viden.

“Railsafes formål er med henblik på, at kunden kan få de optimale vilkår for at udføre deres arbejde”

Arbejdsopgaver fra dengang til nu

For at måtte færdes eller arbejde i og ved jernbanespor, skal man være i besiddelse af den fornødne jernbanesikkerhedsmæssige kompetence og opfylde helbredskravene. Dette gør, at mange entreprenører overlader SR-arbejde til specialister som os.
Vores tidligere hovedopgave bestod i opsamling af papir i sporene ved perronerne i hele hovedstadsområdet: Et arbejde, der foregik om natten med arbejdshold på 4-6 mand.

I 2013-2014 har Railsafe varetaget SR sikkerhedsledelsen for en af vores samarbejdspartnere Spitzke SE (sporentreprenør) ved en stor sporombygning fra Roskilde til Holbæk.

I forbindelse med sporombygningen på Nordvest Banen arbejdede vi i et tæt forløb med tyskere fra Spitzke. Derfor kan vi gøre os forståelige på tysk, og som en naturlig del af at opretholde sprogkompetencerne sender vi vores ansatte på en uges vedligehold af tyskkundskaber hvert år!

Vi konkurrerer på prisen, men går ikke på kompromis med kompetencerne og sikkerheden! I RailSafe betyder det nemlig noget, at vi er dus med vores kunder, og at de ved, at vi går den ekstra meter for at tilfredsheden er i top – hver gang!

I 2015 bistod vi endnu en stor entreprenøropgave for Banedanmark sammen med Spitzke og Aarsleff. Fra marts 2015 til ultimo i oktober blev hele Vestfyn strippet og vedligeholdt samt fik et ekstra spor. Her installerede vi også et særligt varslingsprogram, der hedder Zöllner. Vi er nogle af de få entreprenører, der kan betjene dette varslingssystem og også de få, der bliver inviteret til Kiel for at blive efteruddannet i Zöllner, hvor vi senest var afsted i januar 2016.

Sideløbende vandt vi en opgave fra Banedanmark. Her var vi igen ude og få rengjort strækninger omkring København H, og omkringliggende stationer skulle have deres cykelparkeringer ryddet op.

2016 bragte nogle sjove og udfordrende opgaver med sig, med alt fra udbud i Banedanmark, samt et kursus i det helt nye signalsystem OR, som er blevet etableret på Jægersborg St. som den første S-banestrækning med dette program!

I 2016 bistod vi ARKIL og STRUKTON på Østfyn, som er 2. etape af vedligehold i forlængelse af VestFyn-projektet fra 2015. Her vil der formentlig igen blive brug for varslingsanlægget Zöllner, og det bistår vi ligeledes med vores ekspertise.

Fra 2017 til slut 2019 har vi bistået Arriva med infrastruktur på Varde-Nr. Nebel-banen. Samtidigt har vi været samarbejdspartner for den Østrigske jernbaneentreprenør Swietelsky og dennes succes i den danske infrastruktur på Ringsted-Femern, og det gør vi stadig.
I 2019 blev 4 mand sendt ned på et opfølgende kursus i Zöllner-anlægget.

Kontrakten med Arriva blev ligeledes forlænget fra start 2020, hvor vi bistår med vores faglige ekspertise. I 2020 fik vi uddannet 4 ansatte til F-Bane ORF, i første omgang uden håndholdt terminal, og de bliver også udannet i håndholdt terminal, når kurser bliver tilgængelige hos Banedanmark. Vi arbejder stadig tæt sammen med Swietelsky og forsætter sådan.

Vi har også kastet os ud i et nyt spændende mentorprojekt, der skal hjælpe folk tilbage til arbejdsmarkedet igen! Vi elsker at bidrage til det gode fællesskab, da det altid kaster et godt samarbejde
af sig! Vi har derfor også 2 fleksjobansatte i virksomheden.

Vælg RailSafe ApS, ”når projektet skal køre på skinner!” 

Kørestrømsarbejde

RailSafe har siden sommeren 2020 åbnet en kørestrømsafdeling med meget erfarne kørestrømsteknikere. 

Kørestrømsteknikerne har de sidste 10-15 års erfaring med at arbejde i de danske køreledningsanlæg.
Alle har de nødvendige kurser og uddannelser, det kræves for at arbejde i køreledningsanlæggene.

Vi har mange års erfaring på alle områder inden for kørestrømsarbejdet.

Vi har erfaring med arbejde i:

 • F-Banens 25 KV køreledningsanlæg
 • S-Banens 1650 V køreledningsanlæg
 • EP’s 2×25 KV køreledningsanlæg
 • Sund og bælts 25 KV køreledningsanlæg
 • Planlægning og udførsel af større og mindre opgaver

Vi tilbyder også bestilling af:

 • sporspærringer
 • kørestrømsafbrydelser

Kontakt os i dag

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere om Railsafe ApS, er du meget velkommen til at henvende dig. Det er naturligvis helt uforpligtende at tage kontakt til os. Vi ser frem til at høre, hvad vi kan tilbyde at gøre for dig.