Om Railsafe Aps

Railsafe er certificeret af Banedanmark til at udbyde sikkerhedsmæssige ydelser. Vi kan derfor indgå i et bredt samarbejde med vore kunder, om at løse alle banerelaterede opgaver. Vi kan blandt andet være behjælpelige på følgende punkter:

“Railsafes formål er med henblik på, at kunden kan få de optimale vilkår for at udføre deres arbejde.”

Priser for mandskabsleje er inkl. kørsel på Sjælland. Weekendarbejde afregnes fra fredag kl. 18.00 til søndag aften kl. 22.00.
Der faktureres for minimum 8 timer pr. skift.  (mandag – fredag).

Aflysning
Aflysning af ydelser skal foreligge skriftligt pr. e-mail. Ved aflysning mindre end 48 timer før faktureres for den planlagte ydelse samt for evt. planlægning.
Ved aflysning mere end 48 timer før annuleres ydelsen uden beregning for kunden, dog faktureres for evt. planlægning.
Aflysning skal ske inden for kontortid: Mandag – fredag kl. 7.00 – 15.00.

Ved bestilling af Jernbanesikkerhedsplaner og sporspærring i togfri intervaller
Banedanmark har en bestillingsfrist på 15 arbejdsdage. Oven i denne bestillingsfrist skal tillægges 2 arbejdsdage til Railsafe.
Hvis ovenstående frister ikke efterkommes, kan man ikke påregne at få det bestilte.

Læs Lejebetingelser ved RailSafe

Samarbejdspartnere

Om os

Vagn Wiis
CEO
Tlf. +45 42 45 44 45
vw@railsafe.dk

Flemming Heidemann
Daglig sikkerhedsleder
Tlf. +45 53 50 04 48
fh@railsafe.dk