RAILSAFE APS

Sikkerhed & Service

Railsafe er et landsdækkende firma som beskæftiger sig med jernbanesikkerhed

Mere om Railsafe

Om Railsafe Aps

Railsafe er certificeret af Banedanmark til at udbyde sikkerhedsmæssige ydelser. Vi kan derfor indgå i et bredt samarbejde med vore kunder, om at løse alle banerelaterede opgaver. Vi kan blandt andet være behjælpelige på følgende punkter:

Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.

Konsultentbistand ved tilbudsudregning og vurdering af arbejdstider ved udførsel.

Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.

Rådgivning og planlægning af jernbanesikkerhed / sporspærringer eller trafikal planlægning.

Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.

SR arbejdsledelse 1 og 2.Fører af arbejdskøretøj samt vagtposter


Railsafes formål er med henblik på at kunden kan få de optimale vilkår for at udføre deres arbejde.


Se vores priser

Railsafe Prisliste

(Prisliste gældende fra 1. januar 2015) Bestilling af ydelser skal foreligge skriftligt, pr. E-mail Alle priser er excl. moms

Mandskabsleje
Hverdag Weekend & Helligedage Nattillæg pr. time
Timesats Timesats (18 - 06)
Fører af arbejdskøretøj/Lods 750,00 850,00 100,00
Sporsagkyndig/sportekniker 525,00 625,00 100,00
Sikkerhedsarbejdsleder 1/Rangerleder 525,00 625,00 100,00
Sikkerhedsarbejdsleder 2 425,00 525,00 100,00
Kørestrømsmontør 750,00 850,00 100,00
Vagtpost/Håndmand 350,00 450,00 100,00
Sporsærringsleder Nyt signal system 525,00 625,00 100,00
Tillæg ved behov for overnatning, diæter mv 1000,00 pr. dag

Service vogn, incl. olie- og miljøafgift i timesats Evt. Brobizz afregnes særskilt.

Planlægning af jernbanesikkerhed
Logistik/Planlægning/Rådgivning 600,00/timesats
Konsulentbistand/Mødedeltagelse 600,00/timesats
Jernbanesikkerhedsplan - Vedligehold 1.500,00/pr. stk
Jernbanesikkerhedsplan - Anlæg & Fornyelse 500,00/timesats
Revidering af jernbanesikkerhedsplan 700,00/pr. stk
Koordinerende jernbanesikkerhedsplan 700,00/pr. stk
Bestilling af sporspærring 650,00/pr. cirkulære
Revidering og aflysning af sporspærring 500,00/pr. cirkulære
Bestilling af kørestrømsafbrydelse 650,00/pr. stk
Overdragelses aftale med Banedanmark Strøm 1.450,00/pr. stk
Arbejds-jording kørestrøm 5.600,00/pr. stk
Dispensations ansøgning, gravetilladelser mv 4.500,00/pr. stk

Priser for mandskabsleje er inkl. køresel på Sjælland. Weekendarbejde afregnes fra fredag kl. 18 til søndag aften kl. 22. Der faktureres for minimum 8,0 timer pr. skift. dog faktureres kun for 37 timer, ved bestilling af en hel uges arbejde.(mandag - fredag)

Aflysning

Aflysning af ydelser skal foreligge skriftligt pr. E-mail. Ved aflysning mindre end 48 timer før faktureres for den planlagte ydelse samt for evt. planlægning. Ved aflysning mere end 48 timer før annulleres ydelsen uden beregning for kunden, dog faktureres for evt. planlægning. Aflysning skal ske inden for kontortid: Mandag - Fredag kl. 7:00 - 15:00

Ved bestilling af Jernbanesikkerhedsplaner og sporspærring i togfri intervaller

Banedanmark har en bestillingsfrist på 15 arbejdsdage. Oven i denne bestillingsfrist skal tillægges 2 arbejdsdage til Railsafe. Hvis ovenstående frister ikke efterkommes, kan man ikke påregne at få det bestilte.

Samarbejdspartnere

Railsafe er med fra start på de strækninger som står for at skulle sporombygges. Efterfølgende er vi med på landmålingen i sporet. Dette gør at vi er meget strækningskendte på de strækninger som kommer i udbud og kan derfor bistå vores samarbejdspartnere med vores tilkommen viden. Railsafe har også været Banedanmark behjælpelig med opsamling af papir langs perronerne i hele hovedstadsområdet fra april-oktober 2012.Dette til Banedanmark's fulde tilfredshed.

Derfor mener vi også, at vi kan være en kompetent samarbejdspartner ved jernbanen, for netop Deres firma. For disse firmaer laver Railsafe jernbanesikkerhedsplaner samt koordinering af sporspærring, rådgiving ved byggemøder m.m.

Kontakt os for nærmere aftale >>

Banedanmark

DSB

DSB S-tog

Cowi

Atkins Globe

LIFA a/s

Aarsleff Rail

Spitzke

Arkil Rail

Vi støtter

Kontakt info

Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.42 45 44 45
Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.info@railsafe.dk
Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.Industrivej 114200 Slagelse
CVR34 46 17 16

Bestyrelse

Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.

Bo Brodersen Driftsleder 60 62 79 86 bo@railsafe.dk

Fejl ved at vise billed, kontakt venligst administrator.

Flemming Heidemann Daglig sikkerhedsleder 53 50 04 48 flemming@railsafe.dk

Om Railsafe Aps

Railsafe er et landsdækkende firma som beskræftiger sig med jernbanesikkerhed

Vi kan blandt andet være behjælpelige på følgende punkter:

Konsultentbistand og vurdering af arbejdstider ved udførsel.
Rådgivning og planlægning
SR arbejdsledelse 1 og 2, fører af arbejdeskøretøj samt vagtposter

Kontakt info

42 45 44 45
info@railsafe.dk
Industrivej 114200 Slagelse
CVR36 46 17 16